Rijbewijs­categorieën op een rij

Er zijn nieuwe regels voor het rijbewijs als gevolg van de 3e Europese rijbewijsrichtlijn. De regels rond het rijbewijs zijn Europees meer gelijk getrokken. Ook is er 1 Europees rijbewijsmodel. De richtlijn is opgenomen in de Nederlandse wet. De ingangsdatum van de nieuwe regels was 19 januari 2013.

Rijbewijs­catego­rieënAMA1A2A
Voertuigbrom­fiets maximaal 50 cc, maximaal 4 kW, maximum­snel­heid 45 km/hmotorrijwiel, maximaal 125 cc, maximaal 11 kW en minder dan 0,1 kW per kg of motorrijwiel met volledig elek­trische aan­drijving, maximaal 11 kW en minder dan 0,1 kW per kg of gemotoriseerde drie­wieler met maximaal 15 kWmotorrijwiel, maximaal 35 kW, minder dan 0,2 kW per kg en niet afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele ver­mogenmotorrijwiel onbeperkt ver­mogen of gemotoriseerde driewieler meer dan 15 kW
Leeftijd16 jaarvanaf 17 jaar les, vanaf 18 jaar examenvanaf 20 jaarvanaf 22 jaar wanneer 2 jaar in bezit van rijbewijs A2 en vanaf 24 jaar bij rechts­treekse ver­krijging
Rijbewijs10 jaar geldig10 jaar geldig10 jaar geldig
Examentheorie- en praktijk­examentheorie- en praktijk­examenpraktijk­examenzonder in bezit te zijn van rijbewijs A2 moet je het theorie-examen en tweedelig praktijk­examen doen
(vanaf 24 jaar) of
als je wel in bezit bent van categorie A2 doe je alleen het praktijk­examen
Opmer­kingEen brom­fiets­rijbe­wijs is verplicht, tenzij de bestuur­der in het bezit is van een geldig auto­rijbe­wijscate­gorie A2 kun
je alleen halen als je minstens
2 jaar in bezit bent van rijbewijs­categorie A1. Er is dan alleen een
praktijk­examen vereist
Na 2 jaar rijbewijs­categorie A2 in bezit te hebben, verkrijgt de bestuurder niet automatisch categorie A.
De bestuurder moet een praktijk­examen afleggen voor rijbewijs­categorie A. Ook een bestuurder die minder dan 2 jaar in het bezit is van
rijbewijs­categorie A2 of alleen in het bezit is van rijbewijs­categorie A1, kan vanaf zijn 24ste examen doen voor rijbewijs­categorie A
Share This

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!