Arjan Brouwer Trading vindt het erg belangrijk dat u zonder problemen met een MP3 de weg op kunt. Daarom staan hieronder een aantal zeer nuttige verkeerstips voor bezitters van een Piaggio MP3, Gilera Fuoco of Peugeot Metropolis. Lees ze goed.

 

Welke Piaggio MP3 hoort bij welk rijbewijs?

Piaggio MP3 LT: speciaal voor het autorijbewijs (B)
Piaggio MP3 RL: speciaal voor het motorrijbewijs (A)

Speciaal voor motorrijders (rijbewijs A) bestaat er een MP3, versie (RL) die alleen gereden mag worden met het motorrijbewijs. Heb je een autorijbewijs en interesse in een Piaggio MP3? Dan moet je zoeken naar de modeltoevoeging LT (Long Thread). Deze Piaggio MP3 LT is door het RDW ( door Europese wetgeving) aangemerkt als auto (driewieler) en mag met een autorijbewijs die behaald is voor 19 januari 2013 bestuurd worden. Sinds 19-01-2013 is de wet veranderd en vallen de MP3 officieel onder de motorfietsen. Wanneer je vóór deze datum al het rijbewijs B had mag je echter nog steeds met het autorijbewijs zo’n driewieler besturen. Anders mag het alleen nog maar met een motorrijbewijs.

Piaggio MP3 LT: de modificaties t.o.v. het standaard model

De Piaggio MP3 LT is op een aantal punten aangepast t.o.v. de standaard uitvoering. Allereerst is de spoorbreedte verhoogd tot 465 mm. Daarnaast is er een voetrem gemonteerd waarmee zowel de voor- als achterrem tegelijkertijd worden ingeschakeld voor o.a. een noodstop). Tenslotte zijn er andere knipperlichten en een positielicht aan de voorzijde toegevoegd. Uiteraard ben je wel verplicht een helm te dragen en bedien je de MP3 net zoals een normale scooter (met het gashendel aan het stuur).

Voetrem van een Paiggio MP3 bij Arjan Brouwer-Putten

Beschermende motorkleding maakt het totaalplaatje af voor een veilige deelname aan het snelle verkeer waarin de MP3 opereert.

Piaggio MP3 LT: meer veiligheid door drie wielen

piaggio-mp3-250-6Drie wielen zijn zeker veiliger dan twee: zo is de MP3 op een nat of slecht wegdek  duidelijk stabieler en veel eenvoudiger te beheersen dan een normale motorscooter. Doordat een MP3 drie wielen heeft beschikt hij ook over drie schijfremmen. Dit levert volgens Piaggio een 20% kortere remweg op dan de beste motorscooter. Ook kan een MP3 veilig een zeer grote hellingshoek van 400 zonder de kans dat de voorkant wegglijdt. Een MP3 biedt daarmee zeker zoveel plezier als een motor, heeft meer ingebouwde veiligheid en kan toch zonder motorrijbewijs bereden worden. Een ideale oplossing dus!

 

Piaggio MP3 LT: op drie wielen door de file!

ook een Piaggio MP3 Ten opzichte van de auto heeft een MP3 als woon-werkverkeer vervoermiddel het grote voordeel dat hij, net als een motor, tussen de auto’s door mag rijden bij een file. Daarmee boek je met een MP3 tijdens de spits een enorme tijdswinst. Tevens vraagt een MP3 om een bescheiden parkeerplek. Met name in centra van grotere steden is dit een uitkomst. Niet langer meer zoeken naar een parkeerplek, maar gewoon parkeren langs de rijbaan waar dat toegestaan is. Let op: parkeren op de stoep is formeel verboden (artikel 10 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). Het is wel toegestaan te parkeren in een parkeervak. Sommige gemeenten die parkeergelden heffen hebben in de plaatselijke verordening staan dat op betaald parkeerplaatsen (dat kunnen parkeervakken zijn) alleen motorvoertuigen met meer dan twee wielen mogen staan.Feitelijk wordt er niet fanatiek opgetreden tegen op het trottoir geparkeerde motorfietsen, behoudens uiteraard in die gevallen dat het aldaar parkeren overlast veroorzaakt.
Op bekende toeristische plaatsen die een hoge aantrekkingskracht hebben voor motorrijders (zoals de boulevard in Scheveningen) en massaal parkeren wel overlast veroorzaakt, wordt dan wel repressief opgetreden.

 

Piaggio MP3 LT: op drie wielen, dus een parkeerschijf verplicht!

parkeerschijfHet lijkt onzinnig, maar het is echt waar. Want wat staat er in artikel 25 (RVV 1990):
Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauw streep. Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan, indien het motorvoertuig overeenkomstig het door Onze Minister bepaalde is voorzien van een duidelijke zichtbare parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen en de toegestane parkeerduur niet is verstreken. Dat is natuurlijk een belachelijke regel, want je kunt zo’n parkeerschijf zo van je MP3 afpakken, maar de regel is er wel degelijk…

 

Piaggio MP3 LT: betaald parkeren ook verplicht voor een motor en MP3.

parkeren-mp3mp3-parkeren-park-lineWanneer er een zone voor betaald parkeren is met parkeervakken voor auto’s, ben je als motorrijder en dus ook met een MP3 verplicht een kaartje te kopen. Die stop je dan natuurlijk niet achter de ruit van het windscherm. Dit is wettelijk toegestaan. Je krijgt dan wel een bon, maar motorrijders hebben met succes voor de rechter weten te bedingen dat de toonplicht van parkeerkaartjes ten tijde van het parkeren voor motoren niet geldt. De rechter accepteert het aantonen van betaling van parkeerbelasting achteraf bij uitzondering voor motorrijders.

Zij moeten dan wel een betaalbewijs (kaartje) kunnen tonen vóór de tijd waarin de naheffing is opgelegd. Dat betekent dus wel dat je de parkeerkaartjes langere tijd goed moet bewaren of dat je een handige digitale app op je smartphone gebruikt die al je parkeeracties automatisch vastlegt en bewaart, zoals bijvoorbeeld parkline of parkmobile.

 

 

Piaggio MP3 LT: altijd helmplicht!

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (Geldend van 01-07-2018 t/m heden):

§ 28. Helmen – Artikel 60

 • De bestuurder en de passagiers van bromfietsen, brommobielen zonder gesloten carrosserie, motorfietsen en driewielige motorvoertuigen zonder gesloten carrosserie moeten een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd en die is voorzien van een goedkeuringsmerk als bedoeld in artikel 22, zesde lid van de wet.

 • 2Het eerste lid geldt niet voor:

  • a.de bestuurder en de passagiers van een snorfiets, behoudens wanneer artikel 5, achtste lid, van toepassing is;

  • b.de bestuurder en de achter hem zittende passagier van een brombakfiets;

  • c.de bestuurder of de passagier van een door de Dienst Wegverkeer aangewezen type bromfiets, niet zijnde een brommobiel, of motorfiets van wie de zitplaats beschermd wordt door een veiligheidscel en voorzien is van een autogordel, mits van deze autogordel gebruik gemaakt wordt. Bij de aanwijzing kan onderscheid gemaakt worden tussen de bestuurder en de passagiers ten aanzien van de gelding van het eerste lid. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld betreffende de eisen waaraan een type bromfiets of motorfiets moet voldoen om te kunnen worden aangewezen. Deze regels zien in elk geval op de eisen die gesteld worden aan de veiligheidscel en de autogordels;

  • d.de bestuurders of de passagiers van een brommobiel zonder gesloten carrosserie of een driewielig motorvoertuig zonder gesloten carrosserie van wie de zitplaats in deze brommobiel of dat motorvoertuig is voorzien van twee bevestigingspunten onder en één bevestigingspunt boven voor een autogordel overeenkomstig de typegoedkeuring van het voertuig zoals die gold op de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen, en waarbij de autogordel voldoet aan artikel 5.6.47, derde en vierde lid, van de Regeling voertuigen of aan artikel 5.5.47, vierde en vijfde lid, van de Regeling voertuigen, mits van deze autogordel gebruik gemaakt wordt.

 • Het is bestuurders verboden passagiers beneden de twaalf jaren te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

Er is van fabriekswege niets voorzien, dus kan er nooit sprake zijn van uitzondering van de helmplicht, ondanks wat anderen soms beweren!!